? ??????????????Basement Glowing? ????? ?? ???Rating: 5.0 (3 Ratings)??0 Grabs Today. 2591 Total Grabs. ??
????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????Bright Shapes? ????? ?? ???Rating: 4.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 813 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ? BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, July 10, 2009

TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOL


INTERAKSI 2

TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOL

Taksonomi Bloom (domain kognitif)
-Penilaian berdasarkan pemikiran (kognitif)
-Menekankan domain kognitif

Aspek pengetahuan:Fakta, Teori, Hukum

Tujuan:Membina kebolehan, pemikiran dan pemahaman

Contoh soalan: Beri pendapat....../ menjawab soalan berdasarkan petikan yang telah diberi.

6 peringkat dalam Taksonomi Bloom:
1.Pengetahuan
2.Kefahaman
3.Aplikasi
4.Analisa
5.Sintesis
6.Penilaian

Perhatian: Peringkat-peringkat dalam Taksonomi Bloom tidak semestinya diaplikasikan/diterjemahkan dalam bentuk soalan secara kesemuanya sekaligus tidak kira untuk mana-mana tahap.

PERINGKAT

1.PENGETAHUAN
Tujuan:mengingat semula perkara yang sudah dipelajari tanpa berlaku sebarang perubahan.

Objektif am: mengetahui

Objektif khusus/spesifik: melabelkan, menyatakan, menuliskan, menamakan

Aras pengetahuan:Apa, siapa, bilakah, nyatakan, terangkan

Perhatian: soalan berbentuk negatif (mengandungi perkataan kecuali) tidak boleh melebihi 20% dalam pembinaan soalan.

2.KEFAHAMAN
-Kebolehan memberi penjelasan/ makna sesuatu perkara
-Aras tinggi sedikit daripada peringkat pengetahuan.

Aras:
1.Menterjemahkan isi kepada huraian
2.Memberi tafsiran/ makan sesuatu maklumat.
3.Aras ektrapolasi (tafsiran yang dibuat lebih panjang daripada aras memberi tafsiran)
4.Tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan.

Tujuan:
1.Memahami sesuatu
2.Menjelaskan/ menjangka kemungkinan

Objektif am:-Memahami, menjelaskan, menterjemahkan, menelaah

Objektif khusus/spesifik:-Menjelaskan, menerangkan, membezakan, merumuskan, menulis, meringkaskan,

Jenis:Jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakanContoh: meringkaskan cerita karangan/ perkataan berlawan atau perkataan seerti.

*Apabila kita faham, kita boleh jelaskan

contoh soalan membezakan: kebaikan tinggal di kampung daripada di bandar..

3.APLIKASI
-Penggunaan maklumat

Tujuan:
1. Untuk pengetahuan mujarat (abstrak)
2.Untuk menyelesaikan masalah/ situasi yang abstrak kepada konkrit(maujud)

Objektif am:-Menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan.

Objektif khusus/spesifik:-Menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.

Jenis: Bagaimana../Berikan..

Aras aplikasi juga menekankan kaedah, prinsip, hukum dan teori.

Contoh soalan: Bagaimanakah pemburu selamat daripada dimakan harimau?

Perbincangan mengenai perkaitan di antara pengujian, pentaksiran, dan penilaian dengan Taksonomi Bloom serta Domain Krahtwol.....

-membantu bagaimana untuk mendapatkan tahap/kemajuan mengikut p&p yang dirancang.
-membina soalan berdasarkan panduan mengikut aras yang telah ditetapkan.


4.ANALISA/ANALISIS
-kebolehan menceritakan dan meyusun perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.


Tujuan:
-menaakul sebab
-meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.

Contoh soalan= Berikan sebab atau faktor.......

Objektif am
-menjelaskan, menilai kerelevenan data, mencerakinkan, menaakul..

Objektif spesifik
-mencerakinkan,mengasingkan, membahagikan, menjelaskan struktur dan organisasi

Contoh soalan= yang manakah tidak menggunakan kata kerja dengan betul

Kosa kata popular
-Bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan, bahagikan, klasifikasikan
-sebab,mengapa, huraikan
-menaakul
-mencerakinkan


5.SINTESIS
-mencantumkan. menghubungkan,mengintegrasikan fakta-fakta atau idea yang berkaitan.

Tujuan
-membentuk sesuatu yang baharu

Objektif am
-menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan,menghasilkan karya

Objektif spesifik
-menggabungkan, mengubah, mereka cipta, merancangkan, menulis, mencipta

Contoh= diberi perkataan "inisiatif"..maka pelajar hendaklah membuat ayat berdasarkan perkatan tersebut.

Kosa kata popular
-gabungkan, mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan, karangkan

Contoh
-Senaraikan beberapa cara kamu untuk mengatasi masalah itu...
-Huraikan satu perancangan yang boleh membuktikan...


6.PENILAIAN
-menguji kebolehan calon
-membuktikan, menilai, mengesahkan, memberi pendapat sesuatu penyataan dll..

Tujuan
-membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu.

Objektif am
-menimbang nilai, ketekalan dan kecukupan data.

Objektif spesifik
-menilai, membuat pertimbangan.

Jenis
-sejauh mana, nilaikan, apa pendapat kamu.

Contoh= Berikan pendapat...

Kosa kata popular
-nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan

Contoh soalan
-Pada pendapat kamu...
-Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program .Bincangkan.


DOMAIN AFEKTIF KRATHWOL (1964)

5 Peringkat
1. Penerimaan
2.Bertindak balas
3.Menilai
4.Organisasi
5.Perwatakan.

PENERIMAAN


1.1.Keinginan dan kesanggupan menerima
-kesanggupan memberi perhatian, mendengar ucapan, pendapat orang, menghormati kebudayaan berlainan.


1.2. Kesedaran
-Faktor estetik, reka bentuk, kecantikan sesuatu benda, pelbagai pendapat dalam sesuatu perkara.

1.3. Perhatian terkawal
-Kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan seperti menghayati orang mendeklamasi sajak.

Objektif am
-mendengar dengan berhati-hati
-menunjukkan kesedaran dalamkepentingan pembelajaran
-menunjukkan sensitiviti dalammasalah sosial
-menerima perbezaan keturunan dan kebudayaan.
-mengambil bahagian dalam aktiviti kelas

H.pembelajaran spesifik
-menyoal, memilih,menghuraikan,mengikut,mengenal pasti, menamakan, menggunakan


2. BERTINDAK BALAS
-kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu perkara/ rangsangan
-mengambil bahagian secara aktif
-pelajar mengambil perhatian dan memberi tindak balas


3 kategori.
1.Persetujuan membalas
-kemahuan dan kesedaran mematuhi peraturan
-kesediaan belajar bersama orang lain.

2.Kesediaan membalas-sifat sukarela

3.Kepuasan membalas-suka/senang apabila jalankan sesuatu p&p

Objektif am/umum
-suruh murid lengkapkan kerja rumah
-mengambil bahagian dalam perbincangan-seronok membantu rakan-lakukan tugas sukarela

Objektif spesifik/khusus
-murid boleh menulsi isi pelajaran (buat karanagn berdasarkan tajuk)
-suruh menjawab soalan
-melafazkan sesuatu, laporkan, nyatakan-main peranan

3.MENILAI
-kebolehan membuat penilaian dan penghargaan terhadap sesuatu benda/t.laku
-menilai berdasarkan penghayatan/1 set nilai spesifik

3 kategori
1. Penerimaan/ keinginan tulis isei yang bernas.
2.Pilihan-usaha memperoleh sesuatu telah dipilih
3.Penglibatan-melibatkan diri dalam perbincangan/ arahan ketua kelas.

Objektif am
-meningkatkan kerjasama

Objketif spesifik
-dapat berbincang dengan rakan
-dapat melaporkan
-dapat mencadangkan nilai-nilai murni.

4.ORGANISASI
Nilai yang diterapkan
-Pelajar boleh aplikasikan nilai dalam kelompok kesan daripada p&p
-Pelajar dapat membezakan nilai penting dan kurang penting

Objektif am:
-Pelajar mampu mereka cipta (baju bergaya yang mempunyai nilai estetika/tradisional)

Objektif spesifik:
-mencipta, membina

Kategori:
-Penanggapan (cipta konsep yang abstrak)
-Organisasi (kebolehan menyatupadukan/ aplikasi nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem).

5 PERWATAKAN
-Perubahan tingkah laku yang positif

Objektif am:
-Mengekalkan nilai-nilai dalam perwatakan

Objektif khusus:
-Disiplin dan mengekalkan nlai-nilai

Tugasan:

Bina soalan bahasa melayu berdasarkan aras Taksonomi bloom.Peringkat pengetahuan.

1. Apakah nama ibu Negara Malaysia?

a. Kuala Lumpur
b. Jakarta
c. Melbourne
d. New Delhi

2. Di manakah letaknya Tasik Bera?

a. Negeri Kedah
b. Negeri Pahang
c. Negeri Selangor
d. Negeri Terengganu

Peringkat kefahaman.
1. Perkataan seerti bagi gigih ialah

a. Tegap
b. Tekun
c. Tekad
d. Tegas

2. Nyatakan kesan akibat merokok.

a. Merosakkan paru-paru
b. Kencing manis
c. Darah tinggi
d. Demam denggi
Peringkat Aplikasi

1. Bagaimanakah pemburu itu selamat daripada dibaham oleh harimau?

a. Pemburu itu baring di atas tanah dan berpura-pura mati
b. Pemburu itu menembak dengan pantas harimau tersebut
c. Pemburu itu memanjat pokok yang terdapat di situ.

2.
Ani dan Ida ialah kawan yang rapat. Mereka saling mengenali antara satu sama lain sejak dibangku sekolah rendah lagi. Setiap hari, mereka akan sentiasa bersama-sama untuk pergi ke kelas atau ke perpustakaan . Mereka juga saling bantu membantu antara satu sama lain terutamanya dalam pelajaran.Berikan peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan di atas.

a. Bagai kacang lupakan kulit
b. Seperti si buta mendapat tongkat
c. Bagai api dalam sekam
d. Seperti aur dengan tebingPeringkat Analisis

1. Pemuda itu bertungkus lumus ___________air yang memasuki perahunya akibat hujan lebat.

a. Menimba
b. Menuang
c. Mengepam
d. Menyimbah

2.
Ketika berjalan ke sekolah untuk menghadiri latihan sukan, aku terjumpa sebuah dompet. Aku membuka dompet itu untuk mengetahui pemilik dompet tersebut . Di dalam dompet tersebut terdapat wang yang banyak dan dokumen yang penting. Aku berfikir sejenak sambil melihat sekeliling sekiranya ada orang yang sedang mencari dompetnya.
Tiba – tiba rakanku datang dan aku memberitahunya tentang dompet tersebut. Dia menyuruh aku mengambil sahaja dompet itu. Aku tidak berani untuk berbuat demikian. Aku teringat akan pesanan ibu bapaku agar tidak mengambil barang kepunyaan orang lain.
Aku membuat keputusan untuk menyerahkan dompet tersebut kepada guru bertugas, iaitu Cikgu Rani. Beliau telah membawa aku berjumpa dengan guru besar. Guru besar memuji tindakan yang telah aku lakukan itu.


Berikan lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di atas


Peringkat sintesis
1. Selepas makan tengah hari, kami sekeluarga duduk di ruang tamu sambil berbua-bual. Tidak lama kemudian, sebuah teksi berhenti di hadapan rumah. Aku menjenguk keluar. Aku melihat…

Mulakan cerita kamu dengan:
Aku melihat…

2.
Bina lima ayat berdasarkan urutan gambar di atas.


Peringkat penilaian.
1. Pada pendapat kamu, adakah tinggal di asrama lebih baik daripada tinggal di rumah?Jelaskan.

2. Berbagai faktor yang menyebabkan gejala vandalisme semakin berleluasa dalam kalangan remaja pada masa kini. Bincangkan.

0 comments: