? ??????????????Basement Glowing? ????? ?? ???Rating: 5.0 (3 Ratings)??0 Grabs Today. 2591 Total Grabs. ??
????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????Bright Shapes? ????? ?? ???Rating: 4.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 813 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ? BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Tuesday, July 21, 2009

SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF -kemaskini

INTERAKSI 4 (17 JULAI 2009)-Telah dikemaskinikan

Pembinaan soalan objektif dan subjektif (nota kuliah)
Soalan objektif.
· Item respon tetap
· Memilih satu jawapan daripada beberapa jawapan
· Mengandungi pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan.

Jenis-jenis item
· Betul salah
o Cth: adakah ikan paus sejenis haiwan mamalia?
· Padanan
o Mempunyai dua kumpulan (mesti berkaitan)

Teknin jawapan: pilih jawapan dengan memadankan onjek yang berkaitan

· Aneka pilihan
o Mengandungi satu pokok soalan yang mengandungi pilihan jawapan.
o Pokok soalan boleh berbentuk ayat lengkap dan kenyataan dengan beberapa piliha jawapan.
o Harus mempunyai pokok soalan yang jelas dan pengganggu(hamper sama jawapan).

Jenis-jenis
· Berbentuk soalan
· Ayat tidak lengkap
· Cantuman
· Urutan
· Negative
· Mengelaskan (mengandungi 2 kumpulan objek/pilihan yang berkaitan)


Panduan membina soalan objektif
1.Pokok soalan
- Bahasanya mudah
- Bentuk ayat soalan/ tak lengkap
- Kesukaran mengikut aras JSU
- Soalan bentuk negatif kurangkan (2% sahaja)
- Soalan negatif boldkan
- Gambar rajah / carta mesti disertakan dengan soalan yang berkaitan

2.Pilihan jawapan
- Jawapan dari a ke d- semakin panjang
- Jika jawapan gunakan abjad, maka haruslah seragam bai semua jawapan dan
begitulah juga sebaliknya jika menggunakan huruf roman
-Elakkan perkataan ulangan
-Patstikan hanya satu jawpaan yang betul
-Perlu ada distraktor (penganggu/ hampir kepada jawapan)
-Elakkan jawapan “tidak ada jawapan/ semua di atas”

3.Struktur item/ soalan
-Gunakan a, b,c,d(satu jawapan) atau roman (pilihan jawapan / mengikut urutan)

4.Bahan rangsanganKelebihan
-Mudah membina soalan (dalam bentuk struktur)
- Mudah untuk diperiksa
- Mempunyai ciri kebolehpercayaan (boleh diurus dalam masa yang berpatutan)
- Menguji banyak topik
- Mempunyai nilai potensi diagnostik yang tinggi (untuk asingkan pelajar mengikut kelas)

Kelemahan
-Tidak dapat memberi hujah yang bernas (jawapan sudah disediakan)
- Menggalakkan tekaan
- Sukar dibina (banyak format)
- Tidak dapat ukur keaslian pelajar (dapat baca atau tidak/ pelajar meniru)
- Calon yang bijak tidak harus belajar banyak.Soalan Subjektif
Jenis :

Tindak balas terhad (struktur)
· Memerlukan calon menjawab dengan jawapan pendek
· Calon boleh jawab dalam satu frasa/ ayat (ikut perkataan)

Kata kunci
· Apakah, berikan, nyatakan, senaraikan, takrifkan, dll.


Tindak balas lanjutan (esei)
Contoh: Huraikan, bincangkan

Panduan membina soalan subjektif
1.Bentuk JSU
2.Guru menggubal soalan sama ada struktur atau esei

Ciri-ciri:
-Tugas soalan hendaklah jelas dan lengkap
- Tentukan perkataan yang digunakan setaraf dengan calon.
- Gunakan perkataan seperti huraikan, gubalkan dll…
- Gubal bil. Soalan yang berpatutan
- Sediakan satu skema pemarkahan
- Pemeriksaan bersifat holistik (terperinci & analitik).

Kelebihan
- Mudah digubal
- Sesuai untuk semua mata pelajaran
- Sesuai untuk keenam-enam aras
- Boleh buat calon menganalisis/ mengintegrasikan idea yang diperoleh
- Kurangkan konsep meneka

Kelemahan
-Bidang yang diuji terhad
- Boleh meramal soalan yang akan keluar
- Ukur pengetahuan dalam satu bidang sahaja
- Pemeriksaan sangat panjang (perlukan masa & tenaga)

0 comments: